Posłuchaj radia

 Ogłoszenia

Intencje Mszy świętej 

 

 
 

XXX Niedziela Zwykła

26.10.2014 r.

 


I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Przeżywamy dzisiaj rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały dar świątyni, w której spotykamy się z Nim i otrzymujemy od Niego potrzebne nam łaski. Dziękujemy Bogu za tych, dzięki którym mamy tę piękną świątynię i równocześnie myślimy o tych, którzy borykają się z budową nowej świątyni. Myślimy także o świątyni naszego serca pytając samych siebie, czy jest w nim miejsce dla Boga?

 

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest budujące się kościoły. 

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Dziś rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy Panu Bogu za dar kościoła. Modlimy się za przodków, którzy ten kościół budowali i przez lata upiększali. My natomiast postarajmy się teraz wszyscy włączyć w prace remontowe naszego kościoła. 

2. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na budujące się kościoły w naszej diecezji.

3. W sobotę 1 listopada będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. w kościele będą przed południem o godz. 6.30; 8.15; 9.30 i 11.00. Po południu o godz. 14.00 zbierzemy się na cmentarzu przy głównej bramie i tam rozpocznie się procesja i modlitwa różańcowa za zmarłych. Po procesji ok. godz. 14.30 będzie na cmentarzu uroczysta Msza Św. z kazaniem, ofiarowana za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu oraz za zmarłych z naszych rodzin, pochowanych na innych cmentarzach. Po tej Mszy Św. nie będzie już Mszy Św. w kościele. Przypominamy, że mamy w tym dniu obowiązek uczestniczyć we Mszy Św. i nie zadość czynimy temu obowiązkowi przez samo nawiedzenie cmentarza.

4. W niedzielę  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 6.30, 8.15, 9.30, 11.00 i po południu o godz. 15.30 Różaniec za zmarłych, a o godz. 16.00 Msza Św. 

5. Dzisiaj przez cały dzień w Kancelarii Parafialnej możemy składać wypominki roczne i listopadowe. Podobnie będzie w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Przez cały listopad będzie w naszym kościele  Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami w dni powszednie o godz. 16.30 za, a w niedzielę o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę za zmarłych.

6. W Uroczystość Wszystkich Świętych przez cały dzień, na cmentarzu będzie zbiórka do puszek przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie. Kwestować będą członkowie Rady Parafialnej, Sołtysi i młodzież.

7. Przy tej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom Wróblowic – Zadworze, Zazborówka, Rożnów, za przeprowadzenie zbiórki płodów ziemi na Dom Księży Emerytów . Zebrano 450 kg zboża, 150 kg ziemniaków i160 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, a w szczególności tym którzy tę zbiórkę zorganizowali i przeprowadzili. Ciągnikiem posłużył pan Adam Baca, pomagał pan Wiesław Kasprzyk. Bardzo prosimy, by pozostałe rejony parafii  przeprowadziły w najbliższym czasie zbiórkę darów i ofiar na Dom Księży Emerytów w Tarnowie. 

8. W Dzień Zaduszny dzieci i młodzież naszej szkoły będą kwestować na naszym cmentarzu na dokończenie renowacji kapliczki MB Królowej Polski koło Ronda. 

9. Codziennie podczas Mszy Św. możemy przystępować do spowiedzi Św. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Św. będzie w piątek o godz. 15.30 w kaplicach w Stróżach i we Wróblowicach, a o godz. 16.30 w kościele parafialnym. Będzie to równocześnie spowiedź na I piątek miesiąca listopada. 

10. Chciejmy też zyskiwać Odpusty zupełne za naszych zmarłych. Zadbajmy też o porządek na cmentarzu. Śmieci wyrzucajmy do koszy w boksach na śmieci. Szkło osobno, plastiki osobno do oznakowanych koszy,  wtedy na cmentarzu będzie pięknie i nie będziemy musieli się wstydzić przed przyjezdnymi gośćmi. Warto też pomyśleć, by złożyć u Sołtysa zadeklarowaną ofiarę na wywóz śmieci. 

11. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 6.30

12. Po zmianie czasu Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 9.00 i po południu od godz. 17.30 do godz. 18.00 Czasem w kościele się trochę przedłuży więc trzeba chwilkę poczekać. Ks. Proboszcz przyjmuje w Kancelarii codziennie rano od godz. 8.00 do godz. 9.00 z wyjątkiem środy i piątku, wtedy jest w szkole. Narzeczonych przyjmujemy tylko w piątki od godz. 17.00 do godz. 18.00. Natomiast codziennie po południu od godz. 17.30 do godz. 18.00 dyżur w Kancelarii Parafialnej pełnią księża wikariusze. Księża wikariusze posiadają wszystkie uprawnienia do załatwiania spraw administracyjno-duszpasterskich z wyjątkiem udzielania dyspenzy. Można więc wtedy też załatwić wszystkie sprawy.

13. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary indywidualne złożone w kopertach przez poszczególne rodziny naszej parafii na remont dachu kościoła. Ofiarę złożyli: 
- pewna rodzina - Wesołów  - 100 zł. 
Zachęcamy pozostałe rodziny naszej parafii do udziału w tej inwestycji przez składanie ofiar  z napisanym imieniem, nazwiskiem i adresem rodziny. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

14. W czwartek swoje imieniny będzie przeżywała Siostra Klaudia, która jako katechetka pracuje w naszej parafii z dziećmi w szkole i opiekuje się DSM i Grupą Modlitewną Św. Józefa. Siostrze Klaudii składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych łask i szczególnej opieki Matki Bożej Zakliczyńskiej.

15. Młodzież naszego Gimnazjum przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne: klasy III w środę na godz. 17.00, młodzież klas I i II w czwartek na godz. 17.00. Zapraszamy także rodziców. 

16. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Paniom, które przez cały rok przynosiły kwiaty do naszego kościoła ze swoich ogródków. Dziękujemy za ten dar kwiatów, które specjalnie były przez Was pielęgnowane, po to by później przez cały sezon zdobiły wszystkie ołtarze naszego kościoła. Dziękujemy Wam za ten dar serca i za Waszą miłość do Jezusa Eucharystycznego. Niech Jezus nagrodzi ten Wasz trud i ofiarę swoimi łaskami.   

17. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, wszystkim pracownikom poczty składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień Waszego życia i zapraszamy Was do udziału we Mszy Św. w dniu imienin.

18. Jest do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały gość Niedzielny i nasza gazetka parafialna. Pamiętajmy o ofierze dla drukarni wydającej gazetkę.

19. Ogłoszenie zewnętrzne /Załącznik/.

20. Wczoraj odbył się pogrzeb + Teresy Staszko  z Woli Stróskiej. Za + Teresę zastanie odprawione 3 Msze Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłą + Teresę i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu /Dobry Jezu …/ 

21. Życzymy Wam miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Zawierzmy Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy, problemy i trudności. Polećmy  Solenizantów, wszystkich drogich gości, dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także parafian przebywających z dala od rodzin, poza granicami kraju, by nasza wspólna modlitwa uczyniła z nas wszystkich wspólnotę troszczącą się o nieustanne  pogłębianie swojej wiary.  /Pod Twoją obronę./ 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska