Posłuchaj radia

 Ogłoszenia

Intencje Mszy świętej 

 

 
 

XXI Niedziela Zwykła

24.08.2014 r.

 


I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia i jak mówi nam dzisiejsza liturgia Słowa, tylko On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i do Jego przebaczenia. Niech nasz czynny udział w tej Eucharystii pozwoli nam dostrzec wielką Bożą dobroć i Jego łaskę, którymi dzisiaj pragnie podzielić się z nami. I razem z Apostołem Piotrem spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

 

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje w Kazachstanie.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych do naszej parafii. Życzymy Wam miłego pobytu wśród nas w tych ostatnich dniach wakacji i zapraszamy do czynnego udziału w życiu religijnym naszej parafii.

2. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste pożegnanie Ks. Roberta. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Ks. Robertowi  serdeczne dziękujemy z jego piękną pracę w naszej parafii. Ponieważ nasza parafia była jego pierwszą i jedyną parafią, więc czujemy się też odpowiedzialni za udzielanie Mu pomocy do pracy misyjnej w Kazachstanie. Składka na tacę w dniu dzisiejszym przeznaczona jest na zorganizowanie pracy misyjnej Ks. Roberta w Kazachstanie. Na miejsce Ks. Roberta Ks. Biskup zamianował wikariuszem w naszej parafii Ks. Piotra Abrama, który przychodzi do nas z parafii Mielec. Ks. Piotrowi życzymy obfitości Bożych łask w pracy duszpasterskiej w naszej parafii i powierzamy Go orędownictwu Matki Bożej Pani Zakliczyńskiej. 

3. Na prośbę Ks. Bpa Ordynariusza przy kościele odbywa się zbiórka do puszek dla poszkodowanych podczas ostatnich nawałnic w rejonie Limanowej i Starego Sącza. 

4. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 14.00 będziemy przeżywać  uroczystość Jubileuszową 140- lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie. Wszystkim Strażakom składamy serdeczne życzenia z okazji tego pięknego Jubileuszu i zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy podczas Mszy Św. w której będą uczestniczyć jednostki prawie z całego województwa.  

5. Ogłoszenie Czas na Straż /Załącznik/.

6. Ponieważ kończą się wakacje, trzeba nam pomyśleć o duchowym przygotowaniu do nowego roku szkolnego przez przystąpienie do spowiedzi św. Spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego będzie: 

• w Stróżach i we Wróblowicach w najbliższy piątek o godz.16.00  

• natomiast w kościele parafialnym w piątek o godz. 17.00.  Zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich dorosłych. Skorzystajmy wszyscy z sakramentu pokuty, byśmy z Bożą łaską mogli rozpocząć nowy rok szkolny.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone przez poszczególne rodziny naszej parafii na remont dachu kościoła. Ofiarę złożyli: 

 - Maria Kwiek – Kończyska 79 – 1.200 zł. 

 - pewna rodzina – Lusławice - 500 zł. 

 - pewna osoba - Zakliczyn, Rynek – 500 zł. Bóg zapłać.

 Zachęcamy wszystkie rodziny do udziału w tej ogromnej i bardzo kosztownej inwestycji przez składanie ofiar  z napisanym imieniem, nazwiskiem i adresem rodziny. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”. 

8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień Waszego życia i zapraszamy Was do udziału we Mszy Św. w dniu imienin.

9. Jest do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Promyczek Dobra i nasza gazetka parafialna. Pamiętajmy o ofierze dla drukarni wydającej gazetkę.

10. Ogłoszenie ze szkoły w Zakliczynie /Załącznik/. 

11. Życzymy Wam wszystkim miłej niedzieli, radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół; powierzmy Różańcowej Pani Zakliczyńskiej, nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy, problemy i trudności. Prośmy o potrzebne łaski na kolejny tydzień pracy i wypoczynku. Polećmy wszystkich kapłanów, zwłaszcza Ks. Roberta i Ks. Piotra. Módlmy się za Siostry zakonne, Solenizantów tego tygodnia, wszystkich Strażaków, gości, wszystkich parafian, a zwłaszcza tych przebywających z dala od swych rodzin, poza granicami kraju.  /Pod Twoją obronę./ 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska