Posłuchaj radia

Strona główna -> Parafia -> zabytki -> Zabytki Kościoła

Zapraszam na wirtualną wędrówkę po zabytkach kościoła parafialnego oraz po kościołach i kaplicach na terenie parafii, w których sprawowana jest Eucharystia.

Inne zabytki:
Obraz Pana Jezusa Przemienionego
Ołtarz boczny św. Anny
Krucyfiks w tęczy
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym

Ołtarz główny

Autor: Piotr Kornecki (?)
Czas powstania: lata 50-70 XVIII w.
Styl: rokoko
Materiał, technika: drewno, srebrzenie, laserunek, złocenia, polichromowanie


Ołtarz architektoniczny, dwukondygnacjowy, jednoosiowy, ze zwieńczeniem, bramkami i uszami. W ołtarzu są umieszczone cztery kolumny kompozytowe, które podtrzymują przełamujące się belkowanie. Dwie (wewnętrzne) wysunięte są ku przodowi.
W środkowym polu ołtarza jest prostokątna, profilowana rama zamknięta półkolem z pojedynczym uskokiem, a w niej, w osobnej ramie, umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Do cokołów kolumn przyparte są konsole, a na nich stoją rzeźby Ewangelistów. Dwa posągi (wewnętrzne) są zwrócone w stronę obrazu, a pozostałe dwa (zewnętrzne) - na wprost.
Nad obrazem, na tle belkowania, jest kartusz z inicjałem Matki Bożej. Na belkowaniu, na osiach kolumn wewnętrznych - esowate elementy rozerwanego przyczółka z rzeźbami aniołów flankującymi kondygnację górną.
Kondygnacja górna traktowana jest jako zwieńczenie dolnej, ale o znacznie mniejszych rozmiarach. Została ujęta wolutowymi spływami wspierającymi wklęsły gzyms.
W polu środkowym w profilowanej, prostokątnej ramie zamkniętej łukiem koszowym z pojedynczym uskokiem, został umieszczony obraz św. Idziego Opata.
Całość wieńczy rzeźba gołębicy - Ducha Świętego, w promienistej glorii, a na jej tle, wśród obłoków - główki aniołków.
Uszy ażurowe z rokokowych grzebieni, z motywem kratki. Bramki z półkoliście zamkniętymi drzwiczkami, flankowane pilastrami jońskimi, zwieńczone rzeźbami św. św. Opata i Biskupa.
Na mensie umieszczono architektoniczne tabernakulum z baldachimem zwieńczonym rzeźbą pelikana na osi.
Struktura srebrzona z niebieskimi laserunkami tworzącymi żyłkowanie. Srebrzone są również: mensa, rzeźba gołębicy, obłoki. Natomiast kolumny, szafy figur, tabernakulum, ornamenty - złocone.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska