Ogłoszenia

ogłoszenia i intencje
XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10.2017 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Jezus przygotował dla nas ucztę Eucharystyczną i chce nam dać samego siebie w Komunii Św. Uczta gotowa, stół zastawiony, a my? Czy potrafimy skorzystać z tego zaproszenia? Czy przyjmiemy Go do swojego serca? Czy przyjmiemy Go dziś w Komunii Św.? Czy zabierzemy Go do naszego domu, do naszej rodziny, do naszego środowiska życia i pracy, i czy pozwolimy Mu zmienić nasze życie? Niech ta Eucharystia pomoże nam pozytywnie odpowiedzieć na postawione pytania.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1.Dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych.

2. W naszej diecezji dzisiaj odbywają się wybory do  Parafialnych Rad Duszpasterskich. W wyborach biorą udział osoby pełnoletnie. Na ołtarzach bocznych są listy z nazwiskami kandydatów do Rady Parafialnej, oraz karteczki, na które należy wpisać nazwiska dwóch kandydatów przez nas wybranych. Kartki wyborcze składamy w skrzynkach z napisem: „Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.” W przyszłą niedzielę zostanie podany pełny skład Rady Duszpasterskiej.

3. Dzisiaj przy kościele odbywa się akcja „Stop aborcji”. Akcja ta ma pełne poparcie KEP. Dlatego na listach nie powinno zabraknąć także naszych głosów poparcia. Aby złożyć ważnie podpis, trzeba wpisać imię i nazwisko, PESEL i własnoręczny podpis. Serdecznie prosimy o wsparcie tej ważnej inicjatywy.

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, odprawiane codziennie o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 15.30.

5. W środę wspominamy Św. Łukasza patrona Służby Zdrowia. Wszystkim pracownikom Służby Zdrowia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i pracy i dziękujemy za ich opiekę medyczną nad nami.

6. Zachęcamy do odwiedzania cmentarza, by się pomodlić za bliskich zmarłych. Pamiętajmy o wypominkach, w których polecamy naszych zmarłych modlitwom Kościoła. Kartki na wypominki roczne i listopadowe są na bocznych ołtarzach. Wypominki roczne czytamy w kościele parafialnym w niedzielę  o godz. 8.00, a w kaplicach przed Mszą Św. Wypominki listopadowe przez cały listopad pół godziny przed nabożeństwem wieczornym w  połączeniu z Różańcem za zmarłych. Prosimy by wyraźnie wpisać imiona i nazwiska zmarłych, najlepiej literami drukowanymi i koniecznie w pierwszym przypadku. Wypominki można składać codziennie w zakrystii.

7. Prosimy o uporządkowanie grobów na cmentarzu. Robiąc porządki na grobach segregujmy śmieci i wrzucajmy do rozstawionych koszów papier, plastiki, wkłady do zniczy i same znicze, natomiast trawę, liście i uschłe kwiaty zanieśmy na kompostownik. Nie wrzucajmy do kompostownika  żadnych plastików, szarf od wieńców, ani doniczek. Pamiętajmy też, by  złożyć zdeklarowaną ofiarę 20 zł. na utrzymanie porządku na cmentarzu. Sprawdźmy też w rodzinnych archiwach, czy mamy aktualnie opłacone miejsce na cmentarzu.

8. Pomyślmy też o duchowym przygotowaniu do Uroczystości Wszystkich Świętych przez przystąpienie do spowiedzi św. by zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych.

9. W sobotę będziemy przeżywać parafialny Dzień Chorych. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji chorych z Obrzędem Namaszczenia Chorych. Pół godziny wcześniej będzie spowiedź święta. Zorganizujmy przyjazd  wszystkich chorych do kościoła kiedy jest jeszcze ciepło, później  będzie im trudniej przybyć. Po Mszy Św. ok. godz. 9.40 udamy się do chorych w domach. Do czwartku można zgłaszać chorych u siostry w zakrystii. Prosimy też o przysłanie na godz. 9.40 pojazdów z wszystkich rejonów.

10. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje.

11. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary indywidualne  złożone przez rodziny naszej parafii na prace remontowe przy kościele. Ofiarę złożyli:

- pewna rodzina z Wesołowa  – 500 zł.

- pewna rodzina z Zakliczyna  – 500 zł.

- pewna rodzina z Faściszowej – 300 zł. – Bóg zapłać.

12. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

13. W minionym tygodniu zostały zakończone prace na cmentarzu. Został  położony chodnik na kolejnej alejce, została wykonana alejka łącząca się ze starą częścią cmentarza, oraz wjazd do bramy i do kompostownika. Został też wykonany chodnik przed kaplicą. Razem przeszło. 1.000 m2. Całkowity koszt niecałe 80.000 zł. Serdeczne Bóg zapłać panu Tomkowi Migdałowi i jego firmie za ogrom wykonanej pracy i za dotrzymanie obiecanego terminu. Bóg zapłać. Bóg zapłać też Gminie i pracownikom Oczyszczalni za wywiezienie wszystkich śmieci, które od dawna zalegały boksy. Bóg zapłać za piękne uporządkowanie terenu przy cmentarzu. My natomiast teraz zadbajmy, żeby utrzymać to piękno cmentarza. Wszystkie śmieci wrzucajmy do pojemników, a nie luzem do boksów. Boksy są po to by było gdzie schować pojemniki na śmieci, by nie były tak bardzo wyeksponowane. Do kompostownika też jest teraz doskonałe dojście, więc nie usypujmy innych kopek z odpadami. Bardzo o to prosimy.

14. Ks. Biskup zwrócił się do naszej parafii z prośbą o dar płodów ziemi na rzecz Domu Księży Emerytów, dlatego prosimy by w najbliższym czasie wszystkie rejony parafii zorganizowały zbiórkę zboża, grochu, lub innych płodów ziemi. Sołtysów i członków Rady Parafialnej, prosimy, by zadbali o sprawne przeprowadzenie tej zbiórki w swoich miejscowościach. Możemy ofiarować zboże, groch, warzywa. Jeśli nie mamy płodów ziemi złóżmy ofiarę. Niech to będzie nasz dar dla tych, którzy całe swoje życie poświęcili Kościołowi a i teraz w Domu Emerytów modlą się za nas i ofiarują nam swoje cierpienie.

15. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, Siostrze Teresie i wszystkim pracownikom Służby Zdrowia składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień Waszego życia.

16. Jest do nabycia Gość Niedzielny. Zachęcamy do lektury. Są także kalendarze, zachęcamy do nabywania. Można także nabyć wypalane w glinie ręcznie robione płaskorzeźby w cenie 15 zł.

17. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w sali na plebani odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która w tym dniu kończy swoją pięcioletnią kadencję. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

18. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Marka Gołębia z Lusławic. Za Zmarłego + Marka zostanie odprawionych 10 Mszy Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłego + Marka i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. /Dobry Jezu …/3x

19. Życzymy Wam miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Zawierzmy Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy, problemy i trudności. Polećmy  Solenizantów, wszystkich gości, dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców, pracowników Służby Zdrowia. Wszystkich ofiarodawców i pracujących przy remoncie kościoła i na rzecz parafii, a także parafian przebywających z dala od rodzin, poza granicami kraju, by nasza wspólna modlitwa uczyniła z nas wszystkich wspólnotę troszczącą się o nieustanne  pogłębianie swojej wiary.  /Pod Twoją obronę./